Nieautoryzowane transakcje płatnicze

Na przestrzeni ostatnich lat zauważyć można upowszechnienie dostępu do usług bankowych poprzez korzystanie z bankowości internetowej czy mobilnej. Dokonywanie czynności bankowych przez szereg dedykowanych aplikacji czy stron internetowych niesie za sobą niekwestionowane korzyści, jak i zagrożenia, w tym w szczególności ryzyko narażenia się na atak cyberprzestępcy. Przekłada się również na zwiększone ryzyko ataku  obrotu gospodarczego, w tym w zakresie dokonywanych czynności bankowych poczynając od oszustw na popularnych portalach sprzedażowych, a kończąc na wyłudzeniu danych logowania do aplikacji bankowej.

Zostałeś oszukany na internetowym portalu sprzedażowym OLX, Vinted lub innym? 

Ktoś wyłudził od Ciebie dane osobowe lub dane logowania do bankowości internetowej za pośrednictwem SMS-a lub telefonu od fałszywego pracownika Banku ? 

Nie autoryzowałeś transakcji płatniczej, a mimo to z Twojego rachunku bankowego zniknęły środki, a często oszczędności życia? 

Po stronie oszukanych konsumentów stoją obecnie Sądy oraz Rzecznik Praw Konsumentów, nie czekaj, możesz odzyskać utracone środki! 

 

Na czym polegają powyższe oszustwa ? 

Zacznijmy od przybliżenia tych dokonywanych za pośrednictwem portalów sprzedażowych. Najczęściej osobą, która pada łupem oszusta jest sprzedający na portalach sprzedażowych.  Cyberprzestępcy za pośrednictwem komunikatora z portalu sprzedażowego  lub częściej popularnej aplikacji do prowadzenia korespondencji podejmują rozmowę ze sprzedawcą, wypytując o cechy sprzedawanego przedmiotu, deklarując chęć natychmiastowej zapłaty za produkt na rachunek bankowy lub kartę płatniczą sprzedawcy. Następnie pojawia się propozycja przeprowadzenia transakcji za pośrednictwem znanej firmy kurierskiej i natychmiastowe zamówienie usługi odebrania oraz dostarczenia sprzedawanego przedmiotu. Sprawcy przesyłają link do sfałszowanej strony firmy kurierskiej lub bezpośrednio do strony banku, która nawet dla bardzo dobrze zorientowanego konsumenta jest nie do odróżnienia od strony oryginalnej. Po otworzeniu przesłanego linka sprzedawca ma najczęściej albo zalogować się do swojej bankowości internetowej albo podać dane swojej karty płatniczej, gdy to się stanie dochodzi do wyłudzenia danych i wypłaty środków z rachunku bankowego najczęściej w kilku pomniejszych transakcjach za pośrednictwem BLIK-a lub karty płatniczej. 
Oszustwo może polegać także na przejęciu danych osobowych, danych logowania do bankowości elektronicznej lub danych karty płatniczej. Dzieje się to m.in. poprzez przesłanie wiadomości SMS którego nadawcą jest dla przykładu rzekomy Bank, Komornik, organy ścigania, urzędy czy firma kurierska albo telefon od fałszywego pracownika Banku. 
Bez względu na formę, wszystkie powyższe działania oszustów mają skłonić odbiorcę do określonego zachowania, mającego na celu wyłudzenie danych. Zachowanie to może polegać na otwarciu przesłanego linka, który kieruje na fałszywą stronę Banku, zainstalowaniu złośliwego oprogramowania, wskazaniu danych osobowych lub zalogowania się do bankowości elektronicznej w trakcie rozmowy telefonicznej. Jeśli nastąpi podanie danych, „wejście” w link czy instalacja złośliwego oprogramowania najczęściej w krótkim odstępie czasu następują nieautoryzowane wypłaty środków czy przelewy z rachunku bankowego w różnych wysokościach. 

W przypadku zauważenia wypłaty środków z rachunku bankowego na podstawie nieautoryzowanych transakcji należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem. Najpierw za pośrednictwem infolinii, a następnie najlepiej osobiście w oddziale Banku w celu złożenia reklamacji z żądaniem zwrotu wyprowadzonych z rachunku bankowego środków oraz złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na Policji lub w Prokuraturze. 
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych odpowiedzialność za dokonanie nieautoryzowanych transakcji ponosi Bank.  Bank jest odpowiedzialny za zwrot wyprowadzonych środków pieniężnych, najpóźniej do końca dnia następującego po zgłoszeniu przez posiadacza rachunku bankowego nieautoryzowanej transakcji.

Niestety Banki najczęściej nie uwzględniają reklamacji, nie poczuwając się do odpowiedzialności, zarzucając klientom niedochowanie należytej staranności. Nie stoi to jednak na przeszkodzie w odzyskaniu utraconych środków na drodze postępowania sądowego. 

Jeżeli potrzebujesz pomocy profesjonalisty w związku z nieautoryzowaną transakcją płatniczą zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią