O Kancelarii

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek administracji publicznej. Specjalizacja kancelarii obejmuje szeroki zakres dziedzin prawa. Wśród obszarów naszej praktyki możemy wymienić m. in. prawo cywilne, prawo zamówień publicznych, prawo bankowe, prawo pracy, prawo konsumenckie, prawo ubezpieczeniowe.

Skutecznie reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Sądami, Krajową Izbą Odwoławczą, Rzecznikiem Finansowym, bankami, ubezpieczycielami oraz innymi instytucjami w prowadzonych postępowaniach.

Wiedza w połączeniu z doświadczeniem i zaangażowaniem w pracę, gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług. Profesjonalizm i stałe doskonalenie wiedzy przekładają się na pomyślny przebieg spraw prowadzonych dla Klientów i powierzanie nam w przyszłości do rozwiązania kolejnych spraw. Zaufanie osób, które powierzyły nam swoje sprawy motywuje nas do ciągłego rozwoju i doskonalenia wypracowanych metod.

kaucja w sądzie

Spory z bankami

mężczyzna przeglądający dokumenty

Zamówienia Publiczne

podpisywanie umowy

Prawo pracy

podpisywanie umowy o nieruchomościach

Nieruchomości

waga sędziowska

Prawo gospodarcze i handlowe

obrączki w sądzie

Prawo cywilne

Wszelkie prawa ustanawia się dla ludzi

Zespół kancelarii

 

Agnieszka Zach 
Radca prawny

Specjalizuje się szeroko rozumianym prawie cywilnym w tym doradztwa i prowadzenia procesów sądowych dotyczących problematyki:

  • bankowej i finansowej ze szczególnym uwzględnieniem kredytów indeksowanych/denominowanych do CHF/EURO,
  • nieruchomości,
  • prawa pracy,
  • prawa spadkowego i rodzinnego

 

Małgorzata Partyńska – Duchnik
Adwokat

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa i prowadzenia procesów sądowych dotyczących problematyki:

  • prawa zamówień publicznych
  • spółek
  • umów cywilnoprawnych
  • prawa transportowego
  • prawa nieruchomości, w tym zwłaszcza w zakresie obrotu i regulowania stanów prawnych nieruchomości

Aktualności

07-02 2020
zebranie dłoni kilku osób

Kolejny sukces Kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą


Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 29 czerwca 2020 roku, sygn. akt KIO 733/20 uwzględniła odwołanie od niezgodnych z przepisami PZP czynności Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zobacz więcej
04-09 2024
filary sądu

Nieautoryzowane transakcje płatnicze


Na przestrzeni ostatnich lat zauważyć można upowszechnienie dostępu do usług bankowych poprzez korzystanie z bankowości internetowej czy mobilnej.

Zobacz więcej
08-01 2020
filary sądu

RPO przystępuje do postępowania przed TSUE


Rzecznik Praw Obywatelskich, na wniosek strony, przystąpił do postępowania przed TSUE w sprawie C-19/20 dotyczącej kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego w której stroną jest Bank BPH s.a., a zainicjowanego złożeniem pięciu pytań prejudycjalnych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Zobacz więcej