Spory z bankami

Coraz bardziej powszechnym zjawiskiem staje się wykorzystywanie silnej pozycji rynkowej przez banki, instytucje finansowe i ubezpieczycieli w wyniku czego ich klienci zostają poszkodowani. Dochodzi do łamania prawa w szczególności praw konsumentów i nieetycznych działań m.in. poprzez podawanie błędnych informacji co do inwestycji lub produktu w szczególności w zakresie poziomu ryzyka lub konsekwencji rozwiązania umowy.

Z kolei ubezpieczyciele często celowo decydują się odmawiać wypłaty odszkodowań lub oferują zaniżone stawki. Tego typu działanie jest obliczone na zniechęcenie osoby poszkodowanej do dochodzenia swoich praw. Praktyka pokazuje, że skorzystanie z fachowej pomocy już od samego początku postępowania znacząco podnosi szanse na uzyskanie pełnej kwoty odszkodowania lub sukces w sprawie.

 

Usługi Kancelarii w zakresie spraw sądowych z instytucjami finansowymi obejmują prowadzenie spraw klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych w zakresie:

 

  • Spory sądowe dotyczące kredytów powiązanych z walutą obcą; tzw. kredytów frankowych. Prowadzimy sprawy w miastach będących siedzibą banków – w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu,
  • Spory „antywindykacyjne”, sprawy o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,
  • Zwroty prowizji od udzielonych kredytów w przypadku ich wcześniejszej spłaty, refinansowania, konsolidacji,
  • Odszkodowań z tytułu bezprawnych działań instytucji finansowych,
  • Polisolokat,
  • Odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych, wypadków przy pracy

Analiza dokumentów i zawartych umów oraz obrona klienta