Aktualności - wydarzenia i zmiany dotyczące przepisów prawa

filary sądu

Nieautoryzowane transakcje płatnicze

Na przestrzeni ostatnich lat zauważyć można upowszechnienie dostępu do usług bankowych poprzez korzystanie z bankowości internetowej czy mobilnej.

Czytaj więcej...

filary sądu

Zabezpieczenie roszczenia przeciwko Syndykowi Masy Upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości

Szanowni Państwo,

niezmiernie miło nam poinformować i przestawić kolejne korzystne rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności umowy kredytu indeksowanego do waluty frank szwajcarski.

Czytaj więcej...

filary sądu

RPO przystępuje do postępowania przed TSUE

Rzecznik Praw Obywatelskich, na wniosek strony, przystąpił do postępowania przed TSUE w sprawie C-19/20 dotyczącej kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego w której stroną jest Bank BPH s.a., a zainicjowanego złożeniem pięciu pytań prejudycjalnych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Czytaj więcej...

zebranie dłoni kilku osób

Kolejny sukces Kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą

Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 29 czerwca 2020 roku, sygn. akt KIO 733/20 uwzględniła odwołanie od niezgodnych z przepisami PZP czynności Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj więcej...