Aktualności - wydarzenia i zmiany dotyczące przepisów prawa

filary sądu

RPO przystępuje do postępowania przed TSUE

Rzecznik Praw Obywatelskich, na wniosek strony, przystąpił do postępowania przed TSUE w sprawie C-19/20 dotyczącej kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego w której stroną jest Bank BPH s.a., a zainicjowanego złożeniem pięciu pytań prejudycjalnych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Czytaj więcej...

zebranie dłoni kilku osób

Kolejny sukces Kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą

Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 29 czerwca 2020 roku, sygn. akt KIO 733/20 uwzględniła odwołanie od niezgodnych z przepisami PZP czynności Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj więcej...