Prawo pracy

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa pracy obejmujące zarówno obsługę prawną Pracodawców – w tym z sektora Dużych Przedsiębiorstw, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, podmiotów administracji publicznej, jak również obejmujące reprezentację Pracowników w sporach z Pracodawcami.

 

Dla Pracodawców:

  • tworzenie regulacji wewnętrznych, regulaminów pracy, wynagradzania, przeciwdziałania mobbingowi,
  • reprezentację w procesach oraz postępowaniach kontrolnych.

Dla Pracownika – reprezentacja w sprawach: 

  • Odwołania od wypowiedzenia umów o pracę,
  • Odwołania od rozwiązania umów o pracę,
  • Innych roszczeń wynikających ze stosunku pracy: odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy, mobbingu, odpraw pracowniczych, świadectwa pracy. 
  • Karta Nauczyciela

 

Czym jest prawo pracy?